Roetfilter - Katalysator, Opsteek Roetfilters, Vonkenvangers

Uitlaatgassen zijn schadelijk voor uw gezondheid


Uitlaatgassen van dieselmotoren bevatten een hele reeks gevaarlijke en vervuilende stoffen :

- uitlaatgasstofdeeltjes (onder één noemer ook wel roet genoemd)
- HC (onverbrande koolwaterstoffen)
- CO (koolmonoxide)
- Nox (stikstofoxide)
- Sox (zwaveloxide)

Uitlaatgassen en Uitlaatgasstofdeeltjes

Uitlaatgassen kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn.  Met het blote oog kunnen we stofdeeltjes tot 20 micron zien (ter vergelijking een menselijk haar is ca 70 micron dik).  Dit zorgt regelmatig voor een verkeerde inschatting rond het gevaar van uitlaatgassen.  Bij moderne "schone" dieselmotoren is 90% van de uitlaatgasstofdeeltjes kleiner dan 1 micron.  Erger nog , een moderne dieselmotor produceert 15 tot 35 maal meer fijne stofdeeltjes.

Het zijn net de fijne roetdeeltjes die diep doordringen in onze longen en zich daar vastzetten op de longblaasjes.  Dit heeft zowel op korte als lange termijn gevolgen voor onze gezondheid :

- op korte termijn : acute ademhalingsproblemen, verminderde longfunctie, chronische bronchitis, astma, enz
- op lange termijn :  chronische longaandoeningen, problemen met hart en bloedvaten, verhoogd risico op kanker, enz

Roet en andere stofdeeltjes kunnen eenvoudig verwijdert worden dmv een roetfilter.  Roetfilters bestaan in verscheidene types, dit om een oplossing te kunnen bieden aan de verschillende omstandigheden waaronder de roetfilters dienen te werken.

Andere schadelijke stoffen

CO en HC kunnen dmv een katalysator aangepakt worden.  De katalysator zal deze stoffen omzetten (oxideren) naar CO2 (kooldioxide) en H2O (water).  Een SCR-systeem zal het Nox gehalte met 70 tot 80 % doen dalen.  Om het Sox gehalte aan te pakken volstaat het om zwavelarme of zwavelvrije diesel te tanken.

Uitlaatgasafzuiging: Uitlaatgasfilter & RoetFilter

Het is zeer belangrijk vooraf goed te laten analyseren welk type roetfilter van toepassing is voor uw uitlaatgasprobleem.  De bepaling van het juiste filter type gebeurt aan de hand van de motorspecificaties, gebruiksomstandigheden, arbeidsduur, uitlaatgastemperatuur, enz.

Er bestaan EHC opzet - uitlaatgasfilter voor kortstondig gebruik (Roetfilter EHC P15 en Roetfilter EHC L20) die snel en eenvoudig ingezet kunnen worden om allerlei voertuigen intern te verplaatsen.  Ideaal voor gebruik in show-rooms, werkplaatsen,spuitcabines, schepen, tunnels, enz                                                                   

         
Roetfilter EHC P15 voor het starten en verplaatsen van                                                           Roetfilter EHC L20 voor het starten en verplaatsen van
                                              personenwagens, bestelwagens, enz                                                       vrachtwagens, bussen en andere zware voertuigenEHC heeft ook uitlaatgasreinigers (roetfilters) voor continu gebruik (Roetfilters EHC HT en Roetfilters EHC PF).  Deze worden permanent in- of opgebouwd bij allerlei voertuigen en machines.

   

                                                                                         

        
Roetfilters EHC HT voor permanente montage op heftrucks,                                             Roetfilters EHC PF zelfregenererende keramische filter voor continu gebruik op
       veegmachines, vrachtwagens, terminal trucks, enz                                                            wielladers, minigravers, aggregaten, kranen, vrachtwagens, bussen, enz


Roterfilters, Katalysator - Professioneel advies


EHC Teknik is één van de pioniers op het vlak van katalysator, roetfilters, vonkenvangers, uitlaatgasfilters (waaronder de partikelfilter ofwel partikel filter) en is reeds meer dan 20 jaar bezig met de ontwikkeling, productie en distributie van deze filters.  Talrijke firmagetrouwe mensen vormen de ruggengraat voor ons technisch en organisatorisch kunnen.  Voor alle verdere technische en/of commerciële informatie blijven onze gespecialiseerde mensen tot uw dienst.

Naast roterfilters en katalysator biedt EHC Teknik ook systemen voor Atex gecertificeerde vonkenvangers.

Het spreekt voor zich dat wij u ook graag vrijblijvend adviseren over de verschillende mogelijkheden om voor u en uw personeel een gezond en veilig werkklimaat te creëren.

Voor meer informatie over roterfilter, vonkenvanger, katalysator en opsteek roetfilters neemt u contact met ons op via email info@ehcteknik.be of
Phone +32(0)3 3663936
Fax +32(0)3 3662633

Interessante website over DME en de verschillende type roetfilters is Roetfilter.org


        


                                                                

Contacteer ons
EHC Teknik bvba | Karel Soetelaan 37 | BE-2150 Borsbeek | Belgium | Phone +32 3 366 39 36 | Fax +32 3 366 26 33 | E-mail: info@ehcteknik.be | www.ehcteknik.be